top of page

יש 4 עקרונות פעולה שונים שאם תאמץ אותם  ותתנהג לפיהם

תוכל במהירות לשדרג את איכות החיים ואת איכות העבודה שלך.

להשקיע יותר זמן בדברים מסוימים:  בין כל מה שאתה עושה, בחר את המטלות הכי חשובות לך, שהכי מספקות אותך ואת אלו שישפיעו יותר ויותר על העתיד שלך.

להשקיע פחות זמן בדברים מסוימים: הכוונה היא לדברים שאינם תורמים לך או שפשוט מעכבים את השגת היעדים שלך.

להתחיל לעשות דברים שעד היום עוד לא עשית: לאמץ הרגלים חדשים, ללמוד מיומנויות חדשות שישרתו את הבחירות שלך, להתחיל פרויקט חדש...

להפסיק לעשות דברים שאתה עושה באופן קבוע: להשתחרר מפעילויות, הרגלים והתנהגויות שאינם הולמים את מטרות ההתקדמות שלך .

עכשיו שאני חוזרת וקוראת את הרשימה ובה רק 4 נקודות שמשנות לגמרי את אופן ההתייחסות שלי לכל דבר, היא נראית לי אמת מוחצת, הניתנת ליישום בכל תכנית לשינוי, הן ברמה האישי והן ברמה הארגונית: בפעם הבאה שאצטרך לשקול שינוי משמעותי אתחיל את התהליך ואתן את הדעת על 4 נקודות אלו.

bottom of page