top of page

דחיינות: להגדיר ולבצע על מנת לשפר

כשלקוח חדש פונה אלי כי החליט לשפר "ברצינות" את האפקטיביות שלו ולהפסיקת לדחות משימות, הוא צריך להתמודד עם השאלה:

"למה אני לא מצליח לשפר את האפקטיביות שלי אם אני כל כך רוצה?"

מהר מאוד הוא מגלה שחוסר הוודאות וחוסר בהירות שלו לגבי השינויים הרצויים מכשילים אותו ומונעים ממנו התגברות על דחיינות.

העבודה שלי עם אנשים המעוניינים לשפר את האפקטיביות האישית שלהם הוכיחה לי, שבדרך כלל, לאנשים יש רצונות, מניעים ואפילו תשוקה חזקה לשינוי ולשיפור. אבל הם גרועים ברגע שהם צריכים לבצע שינויים אלו .

הם נשארים ברצון, בכוונה, בתוכן השינוי ... אבל לא מגדירים בבירור איך יעשו זאת.

אין שום דבר מכשיל יותר עבור מי שרוצה לשפר את האפקטיביות שלו מלא להגיד לעצמו באופן ברור מה יהיה הצעד הבא שלו כדי להשיג את האפקטיביות שהוא כל כך רוצה.

דחיינות וחוסר מיקוד הולכים יד ביד לאורך כל הדרך. דחיינות היא התנהגות שכולנו נתקלים בה ברמה כזו או אחרת. עבור אנשים מסוימים, דחיינות יכולה לנבוע מפחד להיכשל, לחץ וחשש מפרוייקט אינטנסיבי או מהסחת דעת.

לא משנה מהו הגורם, דחיינות תמיד מעכבת פעולה ומונעת הצלחות.

אלה המבקשים לשפר את האפקטיביות שלהם צריכים להיות ברורים וישירים, בלי תירוצים. עליהם להתמקד בפעילויות, מהלכים, בפעולות מסוימות ולא בכוונות או ברצונות מהסוג שמשחררים לאוויר ומצפים שהדברים יקרו בעצמם.

"אני רוצה להיות פרודוקטיבי יותר" לעומת "היום אחר הצהריים אני מארגן את הקלסר שלי"

"אני חייב לשפר את רמת הריכוז שלי" לעומת "בתחילת היום אני אסגור את הנייד לשעה".

"כמות המשימות הורגת אותי" לעומת "אני אתמקד רק במשימה מספר 2 בין 10 ל11 וחצי".

ההבדל בין להיות ברור, מדויק וקונקרטי באפקטיביות שלך לבין סתם לזרום , הוא ההבדל בין לצעוד קדימה לקראת המטרות לבין להסתובב כל הזמן סביב הזנב שלך. לא רק שאתה צריך לדעת לאן אתה רוצה להגיע, אלא גם מה יהיה הצעד הבא שלך.

הצעד הזה להיות ברור, ספציפי ומדויק. צעד עם שם ושם משפחה.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page