top of page

30 הדקות החשובות ביותר של השבוע

לתרגיל הזה, שנדמה לך שאולי הוא רק משחק מילים, חשיבות עליונה אם ברצונך להגיע להישגים יוצאים מן הכלל בשימוש ובניצול הזמן העומד לרשותך. אם אתה רוצה להתקדם באופן משמעותי לעבר המטרות והיעדים החשובים שלך, אתה לא יכול לאפשר לעצמך להתחיל את השבוע מבלי שתהיה לך ביד תכנית המפרטת את כל מה שאתה מתכוון לעשות במשך שבעת הימים הבאים.

4 שאלות מעוצב מחדש atar.png

בני האדם מבינים היטב ויודעים להתנהל במסגרת המושג "שבוע ימים", מדובר על פקר זמן קצר

ובכל זאת מספיק ארוך כדי להתמקד בו, לבנת לו תכניות ולהסיק ממנו מסקנות. שבוע ימים נחשב

ל"תחום הניהול" המשמעותי ביותר עבור העסק שלנו ועלינו לדעת להתמצא בו ולנהל אותו לטובתנו העסקית והאישית. מה שרציתי להגיד לך במשפט הראשון של המאמר זה שמומלץ מאוד שתדע לסגור את השבוע בראש שלך, במחשבה שלך,כדי שתוכל להתחיל את השבוע הבא ולפעול בהחלטיות ברגע שהוא יתחיל באמת.

התהליך פשוט מאוד. מצא 30 דקות בסוף השבוע כדי להכין את השבוע הבא. מצא לך זמן ומקום ללא הפרעות. אני עושה את זה בקביעות במוצאי שבת, כמה לקוחות שלי מעדיפים לסגור את השבוע שעבר ביום שישי בצהריים ואז להתחיל את סוף השבוע משוחררים מכל מטלה.

השלב הראשון הוא לבחון את הנעשה בשבוע שעומד להסתיים. לשם כך תענה על השאלות הבאות:

1. האם שמרת במהלך השבוע על סדרי העדיפויות שלך, האם הקדשת לדברים חשובים שלך את המקום ואת הזמן הנכון להם במהלך השבוע?

2. אילו יעדים השגת?

3. מה למדת עליך ועל דרך ההתנהלות שלך במהלך השבוע?

4. מול אילו אתגרים או מכשולים התמודדת?

5. התבונן בכל מה שעשית, מה דורש שינוי או שיפור?

6. הוסף שאלה משלך, שאלה שתעזור לך לבחון מקרוב התנהגות או הרגל שאתה מעוניין לשנות.

חשוב לי שתדע שאתה לא צריך לצפות לשינויים דרסטיים מהשבוע הראשון, סביר להניח שלא תעמוד בכל המטלות ובכל המשימות וזה בסדר גמור... מטרת התרגיל היא למקם אותך בדינאמיקה חדשה של שיפור מתמיד משבוע לשבוע. אני ממליצה לך לנהל מחברת של "סוף השבוע", 30 דקות יספיקו לך כדי לדעת מה עבר עליך ובמה אתה הולך להתמקד בשבוע הבא.

אך התרגיל לא מסתיים כך, חשוב שכל פעם מחדש תתחבר למנועים שלך, לדברים האמיתיים בחייך ושתזכיר לך שאתה מסכם את שבעת הימים האחרונים.

1. מהו הדבר הכי חשוב בחיים שלך?

2. האם המעשים שלך, התכנון שלך והפעילויות השונות בחייך משקפים את הערכים ואת השאיפות שלך בחיים?

3. האם המטרות שקבעת לעצמך מאתגרות אותך ומניעות אותך לפעולה?

החיים שלך מורכבים מתחומי פעילות שונים (עבודה ופרנסה, משפחה, זוגיות, חיי חברה, בריאות ועוד) – שאל את עצמך מהו הדבר המשמעותי ביותר שאתה יכול לעשות השבוע בכל תחום ותחום?

עכשיו תעתיק את כל מטרותיך ליומן שלך ופזר את הפעילויות לאורך כל השבוע, עשה זאת בצורה הכי מדויקת שאתה יכול, חשוב מהו הזמן הכי מתאים לכל פעילות. בנה לך תכנית פעולה מפורטת ככל שאפשר, תכנית שתשקף לך את היעדים ואת המטרות שלך לשבעת הימים הבאים, תכנית שתמקד אותך בתוצאו

ת שאליהן אתה שואף להגיע.

רק 30 דקות פעם בשבוע יספיקו כדי שתיצור שיפור ותנופה משמעותית בחייך.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page