top of page

תכנן תוצאות ולא משימות

קרא עוד

אף פעם לא אהבתי את המונח "רשימת משימות". לרוב, כי לא הספקתי כל מה שרשמתי ואחרי כמה ניסיונות שלא הוכיחו את יעילותם, הרשימה הפכה לרשימת כוונות טובות ואני התאכזבתי מעצמי...
הבנתי שכדי להיות אפקטיבית, עלי ליצור "רשימת תוצאות" בתחילתו של כל שבוע ושל כל יום ולהדגיש למעלה בצבע אחר "רשימת תוצאות". באופן אוטומטי, הראש משתנה ומתייחס לרשימה אחרת (שבינתיים הפכה למצומצמת, ספציפית ומפורטת יותר). הרשימה היא עכשיו כמות מדידה של דברים שאני אגרום להם לקרות בהשקעה אישית של אנרגיה וזמן. 
נסו גם אתם, בסופו של יום, המאמץ שלכם ייראה לכם תוצאות ברורות ותרגישו גם את תחושת העצמה המתלווה לניהול עצמי אפקטיבי. עצמה שהיא היכולת ליצור אפקט ממנף, היכולת להגיע לתוצאות. זרוק את רשימת המטלות, הפוך כל יום לממנף ומעצים עם "רשימת התוצאות".
הכנתי עבורכם "רשימת תוצאות" לשימוש מיידי.

לחצו על התמונה והורידו אותה למחשב שלכם.

טיפול בדחיינות, דחיינות אקדמית, דחיינות אצל מבוגרים, מאמרים בנושא דחיינות, דחיינות איך להפסיק לדחות משימות,דחיינות בעבודה, דחיינות דרכי טיפול, הרצאה על דחיינות, ניהול זמן נכון,  ניהול זמן בארגונים, ניהול זמן בעבודה, ניהול זמן אפקטיבי, ניהול זמן דחיינות, ני
bottom of page